Blog
Z každého podujatia vám prinášame zhnutie hlavných myšlienok, videozáznam a krátky zostrih.

0XV príjemnom prostredí Tabakčy sa v Košiciach 27.mája konala diskusia Café Európa. Diskutovalo sa na aktuálnu tému a pozvaní hostia sa snažili nájsť odpoveď na tému diskusie: Čo nám prináša Východné partnerstvo?

OXDo Prešova zavítal formát Café Európa v poradí už na tretiu diskusiu venovanú Rómom pri príležitosti siedmeho ročníka Roma Spirit venovaného projektom s pozitívnym prínosom pre rómsku komunitu. Hosťami našej diskusie boli novinárka Jarmila Vaňová a Richard Koky z platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín.

0Dňa 21. mája 2015 sa uskutočnila v poradí úž tretia diskusia Café Európa v Trnave, ktorej témou bola uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl na Slovensku. Našimi hosťami boli Michal Lukáč z Katedry verejnej politiky a verejnej správy, Fakulty sociálnych vied UCM a Viliam Páleník z Ekonomického ústavu SAV a člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

01.mája 2015 sa uskutočnila diskusia na Tyršovom nábreží počas Bratislavského majálesu. Hosťami diskusie boli poslankyňa NR SR Magda Vášaryová, štátny tajomník MZVaEZ Peter Javorčík a vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek. Diskusiu moderoval Vladimír Bilčík z SFPA Téma tejto diskusie sa niesla v duchu "Akú EÚ chceme na Slovensku?".

0Dňa 28. 4. sa uskutočnila v príjemnom prostredí košickej Tabačky diskusia, ktorej témou bol fenomén tajných služieb vo vzťahu k nášmu súkromiu. Hosťami diskusie boli Miroslav Kelemen, rektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach a Martin Dubéci, vedúci analytického oddelenia OZ ALFA a aktívny bloger.

0aVyužívame eurofondy dostatočne? Aké úskalia sú s nimi späté? A mnohé ďalšie, zaujímavé otázky odzneli v rámci diskusie Café Európa, ktorá sa konala v priestoroch centra nezávislej kultúry- v Záhrade v Banskej Bystrici dňa 22.04.2015.

0XSlovensko dostane od EÚ za 7 rokov také množstvo peňazí, ktoré sa rovná jednému štátnemu rozpočtu a cez spoluprácu regiónov a mikroregiónov sa dokáže vyčerpať veľké množstvo z nich. Prekážkou je však obrovské byrokratické zaťaženie na národnej úrovni, vďaka čomu mnohé projekty zlyhali.

Prihláste sa na odber noviniek Café Európa