Blog
Z každého podujatia vám prinášame zhnutie hlavných myšlienok, videozáznam a krátky zostrih.

Potreba pomoci je v krízových časoch väčšia, než kedykoľvek predtým. Pandémia koronavírusu prebudila v ľuďoch pocit zodpovednosti, spolupatričnosti a ochoty navzájom si pomáhať. Aká je sila dobrovoľníctva na Slovensku?

S rozvojom občianskej spoločnosti sa dobrovoľnícke aktivity na Slovensku opätovne naštartovali a majú rôzny dynamický vývoj uviedla Zuzana Vinklerová, výkonná riaditeľka Národného dobrovoľníckeho centra Cardo. Nasvedčujú tomu aj údaje z roka 2019, na základe ktorých vyšlo, že až 36 percent dospelej populácie sa minimálne raz zapojilo do dobrovoľníckej činnosti.

Z celkového počtu dobrovoľníkov sa až 18 percent venuje ochrane životného prostredia. Podľa Vinklerovej toto číslo kontinuálne rastie a môže byť za tým globálna osveta a zdôrazňovanie vážnosti tejto témy. Nasleduje dobročinnosť, ktorej sa venuje 12 percent z celkového počtu dobrovoľníkov a s približne rovnakým percentuálnym podielom sú aktivity cirkevných spolkov.


Dobrovoľníctvo v zahraničí

Katarína Kucharik Jarošová, projektová a finančná manažérka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, predstavila, ako v súlade so strategickými plánmi a dohodami pomáhajú financovať projekty rôznych organizácií, ktoré vysielajú dobrovoľníkov do rozvojových krajín. Podľa Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky sú na toto obdobie teritoriálnymi prioritami Moldavsko, Gruzínsko a Keňa. Podporované sú primárne aktivity zamerané na trvalo udržateľný rozvoj s cieľom zlepšiť život miestnych komunít vo viacerých sektoroch, či budovať kapacity lokálnych organizácií. Záber podporovaných aktivít v rozvojových krajinách je naozaj široký. Zároveň existujú viaceré organizácie, ktoré podporujú dobrovoľnícke aktivity v Európe ale aj mimo nej, čo otvára dvere širokému spektru záujemcov o dobrovoľníctvo v zahraničí.

Podľa Kucharik Jarošovej medzi hlavné faktory, ktoré motivujú Slovákov robiť dobrovoľníkov v zahraničí, patrí možnosť vycestovať, spoznať novú krajinu, novú kultúru, či zlepšiť sa v cudzích jazykoch. Výrazným motivátorom je aj snaha spoznať stránku dobrovoľníctva z rozvojového aspektu. Veľa ľudí sa zaujíma o rozvojové štúdia, avšak na Slovensku nie je možnosť takýto odbor študovať. Sú to potom práve praktické skúsenosti z dobrovoľníckej činnosti v zahraničí, ktoré formujú expertov v tejto oblasti. 


Vplyv pandémie na dobrovoľnícku činnosť

Etablované organizácie na Slovensku vedeli podľa Vinklerovej veľmi rýchlo zareagovať na aktuálnu situáciu a boli to práve dobrovoľníci, ktorí zachránili extrémnu situáciu počas pandémie. Tá ukázala, ako veľmi dôležitý je neziskový sektor v náročných a neočakávaných situáciách.

 Sú to práve vonkajšie faktory, napríklad ako veľmi sa cítime v blahobyte, alebo ako veľmi cítime okolo seba potrebu pomáhať iným, ktoré vplývajú na intenzitu dobrovoľníckej činnosti. Dôkazom podľa nej je aj obrovský nárast susedskej výpomoci počas pandémie a jej hrubý odhad je, že až 80 percent ľudí sa počas koronakrízy stalo neformálnym dobrovoľníkom, a to aj bez toho, aby si to uvedomovali.

Aj ďalší účastník diskusie, Dávid Jakub, Dobrovoľník roka 2020 uviedol, že pandémia mu nezabránila stážovať, naopak, dala mu možnosť spoznať deti z marginálnych skupín, s ktorými pracuje, aj v inom prostredí a situáciách.

Opačným príkladom je vysielanie dobrovoľníkov do zahraničia, ktoré bolo kvôli pandémii pozastavené. Momentálne sa hľadajú riešenia, ako dobrovoľníkov vyslať, pretože bez ohľadu na to, či je alebo nie je pandémia, situácia v rozvojových krajinách je veľmi náročná.


Pozícia dobrovoľníctva na Slovensku

Aj napriek tomu, že počet dobrovoľníkov z roka na rok rastie, podľa Vinklerovej je dôležité nastaviť systematickú podporu od štátu, a to najmä pre dobrovoľnícke centrá, ktoré následne pomáhajú ostatným neziskovým organizáciám pri ich fungovaní. Bez pravidelnej podpory je totižto systematické a kvalitatívne rozvíjanie dobrovoľníctva na Slovensku veľmi náročné.

Pozitívom podľa Kucharik Jarošovej je, že aj napriek chýbajúcej osvete a informáciám, sa dobrovoľníctvo na Slovensku uberá dobrým smerom. Nadviazala na to aj Vinklerová, ktorá vníma, že dobrovoľníctvo sa stále viac uberá smerom profesionalizácie a stáva sa čoraz viac akceptované zamestnávateľmi. Práve dobrovoľnícka skúsenosť v životopise stále viac a viac rezonuje u zamestnávateľov a vie zvýšiť atraktivitu uchádzača na pracovnom trhu. Potvrdil to aj Jakub, ktorý na vlastnej koži pocítil, že mu jeho skúsenosti viackrát priniesli výhody.


Video z diskusie:

https://www.facebook.com/events/220813222823637/


Článok vznikol na online podujatí „Nová sila dobrovoľníctva“, ktoré zorganizovalo 18. mája Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. S Kristínou Hamárovou diskutovali Zuzana Vinklerová, výkonná riaditeľka Národného dobrovoľníckeho centra Cardo, Katarína Kucharik Jarošová, projektová a finančná manažérka zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a Dávid Jakub, Dobrovoľník roka 2020.

Pin It

Prihláste sa na odber noviniek Café Európa