Blog
Z každého podujatia vám prinášame zhnutie hlavných myšlienok, videozáznam a krátky zostrih.

V stredu podvečer 18. novembra sa uskutočnila posledná tohtoročná diskusia Café Európa v Prešove na tému cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. Pozvanie do tejto diskusie prijali Laura Dittel z Karpatskej nadácie a Nadežda Sirková, poslankyňa zastupiteľstva VÚC Prešov, starostka obce Ubľa. 


Cezhraničná spolupráca

Cezhraničná spolupráca predstavuje akúkoľvek spoluprácu cez štátnu hranicu. Táto spolupráca zahŕňa škálu aktivít od občianskych až po veľké investičné projekty. Takisto, je dôležité učenie sa od seba navzájom a zbližovanie kultúry. Nadežda Sirková podotkla, že sú k dispozícii finančné prostriedky na projekty vo forme fondov pre krajiny Európskej únie a ich spoluprácu s krajinami mimo Európskej únie. V súčasnosti je veľké množstvo žiadateľov o tieto projekty, ktoré sú zamerané na rôzne oblasti: environmentalistika, kultúrna oblasť alebo rôzne rekonštrukcie.

2

Laura Dittel hovorí o vzniku Karpatskej nadácie s americkou podporou v roku 1994, ktorá však prichádzala iba do istého času, kým krajina nebude schopná financovať si takéto iniciatívy sama. Karpatská nadácia následne prešla na grantovú formu financovania. Ako príklad uvádza implementáciu projektu Generation 2020, ktorý predstavuje prenos nórskej skúsenosti na ukrajinsko-slovenské pohraničie. Tento projekt je zameraný najmä na budovanie cezhraničnej mládežníckej siete a networking.

3

Finančné prostriedky sú programovo nastavené na dôležité témy pre región akou je napríklad zlá infraštruktúra. Špecifikum regiónu spočíva aj vo veľkej vzdialenosti od hlavného mesta a iným demografickým zložením. Problémy pri týchto projektoch sú najmä s financovaním.

Chýbajúci rozvoj turizmu v regióne?

Sirková ako starostka Uble tvrdí, že by bolo vhodné vybudovať turistické informačné centrum v regióne. Na úrade v obci turistom nevedia poradiť, keď sa pýtajú na turistické informácie. Bolo by potrebné aj dobudovať infraštruktúru, aby sa zlepšil cestovný ruch v oblasti a zároveň tak, začal tento región žiť. Remeslo v danom regióne nechýba, avšak nie je ho komu ponúkať. Dittel súhlasí, že by sa mala sústrediť pozornosť na potenciál regiónu.

1

"Dôležitejšie je budovať cesty do Mukačeva a nie diaľnicu do Bratislavy." (L.Dittel)

Trend spolupráce s Ukrajinou

Podľa Sirkovej sa počet projektov zvyšuje, a tým aj cezhraničná spolupráca. Aké projekty a koľko sa ich zrealizuje, závisí od rozpočtu, ktorý samospráva dostane. Od roku 2006 uzatvárali obce v okrese Snina dohody o spolupráci s ukrajinskými obcami. Tieto dohody boli najmä o spolupráci v oblasti kultúry. Pohraničný východný región Slovenska totižto spája s Ukrajinou najmä kultúrna blízkosť a spoločné tradície. Ukrajinci sa tešia, keď môžu s nami spolupracovať.

4

"Intenzívne spolupracujeme s ukrajinskou stranou, stretávame sa každé dva mesiace." (N.Sirková)

Hranica s Ukrajinou je zároveň aj vonkajšou hranicou Schengenu - čo predstavuje najväčšiu prekážku spolupráce Slovenska s Ukrajinou. Avšak, dnes je viac finančných nástrojov k dispozícii na podporu tejto spolupráce, čo je podľa Dittel výborné. Podľa Sirkovej, by táto vonkajšia hranica Schengenu nemusela byť tak prísne strážená. Prekážkou v spolupráci je aj zdĺhavý byrokratický proces pri vybavovaní víz. Diskutérky vyzdvihujú ľudský faktor v tomto probléme a veľmi dobrú skúsenosť s pani konzulkou, ktorá reaguje veľmi promptne, keď je potrebné.

Na záver, keď sa začínala budovať demokracia na Slovensku, veľmi nám pomáhali Američania a krajiny zo Západu v tom ako plánovať rozvoj cezhraničnej spolupráce. "Našou dnešnou úlohou je pomáhať krajinám na východ od nás," uzatvára Dittel.

 

Pin It

Prihláste sa na odber noviniek Café Európa