Blog
Z každého podujatia vám prinášame zhnutie hlavných myšlienok, videozáznam a krátky zostrih.

10. novembra sa konala v KC Dunaj diskusia projektu Café Europa. Diskutovalo sa na tému či EÚ zachráni naše školstvo. Pozvanie do diskusie prijali Juraj Draxler, štátny tajomník Ministerstva školstva a Miroslav Hajnoš, odborník na európske otázky. Pôvodne sa mal diskusie zúčastniť aj poslanec Martin Fronc, ale pracovné záležitosti mu to napokon nedovolili.

Juraj Draxler: „Vo východnej Európe máme relatívne dobrý priemer“

Štátny tajomník Ministerstva školstva sa postavil k tejto otázke veľmi jasne. Európska únia nám nedokáže vyriešiť sitáciu v školstve. Môže nám len pomôcť a to napríklad finančne, prostredníctvom európskych fondov. Školstvo si podľa Draxlera musíme štrukturálne vyriešiť len my sami. Zároveň povedal, že Slovensko patrí medzi krajiny, kde je relatívny priemer vzdelávania a zo základných škôl nám vychádzajú gramotní žiaci pripravení na ďalšie štúdium. Na otázku či to nie je málo reagoval, že niektoré štáty si nedokážu udržiavať ani len taký štandart a učitelia sa vždy snažia o nejakú pridanú hodnotu. Zaujímavá otázka bola ohľadne nového Štátneho vzdelávacieho programu(ŠVP) a či školy nemôžu pracovať slobodnejšie a nie len podľa nejakej predlohy. Juraj Draxler vysvetlil, že pre tie školy, ktoré si dokážu vytvoriť vlastný program a budú dosahovať určité výsledky to nie je problém a majú slobodu. Zároveň však zdôraznil, že ŠVP je dobrým odporúčaním pre všetky školy. Juraj Draxler tiež zdôraznil, že spoplatnenie školstva nie je riešením pre kvalitu a my sa musíme zameriavať hlavne na ňu. Na margo úlohy EÚ pán Draxler zopakoval, že nám môže výrazne pomôcť v skvalitňovaní školstva, ale hlavné otázky si musíme vyriešiť sami.

4

Miroslav Hajnoš: „V roku 1996 nastala chyba, že sa Erasmus dostal do krízy“

Miroslav Hajnoš sa pozrel na túto tému hlavne z toho vysokoškolského hľadiska. Európska únia nám v značnej miere pomáha hlavne v mobilite študentov prostredníctvo programu Erasmus a umožňuje študentom spoznávať nové veci. Dotkol sa aj témy bakalárov a hlavne toho, že bakalárske štúdium je u nás hodnotené, ako veľmi priemerné a slovenské školstvo to nemá doriešené. Miroslav Hajnoš tvrdí, že Európska únia bude tlačiť na digitalizáciu základných a stredných škôl. Na otázku spoplatnenia vysokého školstva sa vyjadril, že v roku 2007 boli pokusy o spoplatnenie školstva. To však vyvolalo vlnu protestov z pomedzi študentov. Spoplatnenie hneď neprinesie kvalitu školstva. Zdôraznil, že k čerpaniu eurofondov je nevyhnutná obrovská byrokracia s čím má skúsensoti aj SAV. To však nie je problém EÚ, ale problém Slovenska a jeho nastavenia systému.

10

Obaja diskutujúci tvrdia, že Slovensko na tom nie je najhoršie a postupne sa situácia v školstve zlepšuje. Aj naďalej, je však potrebná úzka spolupráca s Európskou úniou a snažiť sa o využívanie všetkého, čo nám EÚ prináša.

1

2

 

Záznam z diskusie:

Pin It

Prihláste sa na odber noviniek Café Európa