Blog
Z každého podujatia vám prinášame zhnutie hlavných myšlienok, videozáznam a krátky zostrih.

14. októbra sme sa opäť stretli v priestoroch KC Dunaj, aby sme pri kávičke a koláčiku diskutovali o energetickej politike EÚ, výzvach pre Slovensko, ktoré vyplývajú z regulácie na úrovní EÚ a snahe o zahrnutie elektriny ako jednej z komodít jednotného európskeho trhu, a tiež o tom, akým spôsobom fungujú pravidlá na výrobu, distribúciu a odber elektrickej energie.

Hosťami našej diskusie boli Lívia Vašáková, ekonomická radkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Michal Hudec, CEO Energy analytics, s.r.o. Diskusiu moderoval Vladimír Bilčík.

6

Diskutéri sa venovali najmä identifikácii najväčších problémov z hľadiska toho, akým spôsobom v EÚ funguje, resp. nefunguje trh s elektrickou energiou. Podľa Lívie Vašákovej sú dvoma najväčšími problémami konvergencia cien a prenos poklesu cien na finálnych zákazníkov, ako aj stimulovanie investícií do energetiky v Európe.

10

Ako v úvode poznamenala Vašáková, čo sa týka veľkoobchodných cien elektriny, dochádza k ich výraznému poklesu, pričom zníženiu cien napomohla okrem nárastu využívania obnoviteľných zdrojov (napr. vietor, slnko) aj ekonomická kríza - znížila sa ekonomická aktivita a tým aj dopyt po energiách. Za posledné roky cena elektriny zlacnela z 80-90€ MWh na 35€ za MWh. V poslednom roku na nemeckých burzách sa vďaka väčšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov cena elektriny dostala dokonca do záporných čísel - „za to, že odoberáte elektrinu vám dokonca platia“.

11


Znižovanie veľkoobchodných cien sa však na našich faktúrach, ako konečných spotrebiteľoch, neprejavuje, pretože trh trpí národnými a komoditnými obmedzeniami. Čoraz väčšiu úlohu hrá vládna regulácia cien, čo je tiež dôvodom, prečo sa ceny pre konečného zákazníka na Slovensku nepribližujú európskej úrovni. K rozdielu v cene okrem iných faktorov prispieva tiež dotovanie ťažby domáceho hnedého uhlia v Novákoch, čo je nielen veľmi drahé, ale tiež jeho spaľovanie tvorí emisie, a preto podlieha značnej kritike aj zo strany EÚ. V elektrárenskom priemysle je podľa Vašákovej tiež problémom nedostatok investícií, ktoré v poslednej dobe smerujú prevažne do obnoviteľných zdrojov, kde majú investori garantované ceny do budúcna. Iné druhy investícií nie sú dostatočne konkurencieschopné či nevytvárajú profit.

8

Hudec vidí ako hlavný problém vytvorenia jednotného liberalizovaného trhu nejasný spôsob realizácie vízie EÚ, ako aj množstvo obmedzení a regulácií na národnej úrovni, pričom sa zabudlo na mechanizmy spätnej kontroly. Ďalšou prekážkou je fakt, že sa doposiaľ málo investovalo do spoločnej infraštruktúry, čo Hudec pri budovaní spoločného trhu s energiami považuje za chybu. Pre trh je totiž potrebná spoločná distribučná sieť.

5


Diskusia sa tiež dotkla témy obnoviteľných zdrojov, pričom Bilčík položil otázku, či je vôbec niektorý z obnoviteľných zdrojov v našom prostredí konkurencieschopný. Vašáková si myslí, že takýmto zdrojom je napríklad voda, v tomto prípade však už nemožno expandovať, nakoľko je to plne využitá oblasť. Napriek tomu ďalší obnoviteľný zdroj, biomasa, už vytláča plyn a keďže jej máme dostatok, mohla by predstavovať alternatívnu cestu pre Slovensko.

13


V publiku v rámci otvorenej diskusie zaznela otázka, či „EÚ počíta pri formovaní energetickej politiky s možným postupným prechodom na elektromobily“. Podľa Vašákovej, EÚ rozvoj tohto odvetvia podporuje a v roku 2010, keď pracovala na DG Energy v Bruseli zaznamenala, že do tohto vyvíjajúceho sa segmentu trhu investovali všetky automobilky. Teraz je rok 2014 a podiel elektromobilov je stále marginálny - cena elektromobilu je takmer dvojnásobná v porovnaní s klasickým automobilom a taktiež náklady pre vybudovanie infraštruktúry, „tankovacích“ staníc pre dobíjanie, sú vysoké. Napríklad Čína však nasledovala inú komerčnú logiku a keďže pochopili, že nemôžu konkurovať nemeckým dieselovým motorom, došlo tu k značnému rozvoju elektromobility.
Hudec si myslí, že elektromobily majú veľký potenciál a budúcnosť, dokonca širšie uplatnenie ako len v oblasti dopravy, „pokiaľ však ide o cenovú výhodnosť, toto bude tak len dovtedy, pokiaľ si štát neuvedomí, že aj na elektrinu sa dajú uplatniť spotrebné dane.“

1

2

Záznam z diskusie:

Pin It

Prihláste sa na odber noviniek Café Európa