Blog
Z každého podujatia vám prinášame zhnutie hlavných myšlienok, videozáznam a krátky zostrih.

V neskoré utorkové popoludnie sa 13. mája uskutočnila ďalšia zo série diskusií Café Europa. Na tému blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu diskutoval Ivan Štefanec (kandidát strany SDKÚ-DS), Ján Oravec (kandidát strany SaS), Jozef Viskupič (kandidát strany OĽaNO) a Vladimír Maňka (kandidát strany Smer-SD).

Ako v úvode diskusie odprezentoval Robert Hajšl z kancelárie Európskeho parlamentu, EP je čoraz dôležitejšou inštitúciou so silnejúcim vplyvom na rozpočet EÚ a po prvý raz volí tiež predsedu Európskej komisie. Účasť občanov na nadchádzajúcich eurovoľbách teda podľa neho rozhodne nemožno označiť za nedôležitú. Zuzana Gabrižová, šéfredaktorka portálu euractiv.sk, diskusiu pred jej začatím obohatila o výsledky analýzy programov slovenských politických strán v rámci predvolebnej kampane. Podľa jej slov nastáva pozitívny trend, kedy slovenské strany čoraz viac prezentujú svoje pozície voči konkrétnym európskym politikám a profilujú sa aj na základe týchto postojov. Niektoré z vyhlásení politických strán vo svojich volebných programoch ale vraj možno označiť za vágne, operujúce s heslami bez konkrétnych vysvetlení a návrhov.

1

     „Chcel by som zefektívniť svoju komunikáciu s občanmi v regiónoch“ Ivan Štefanec (SDKÚ-DS)

Samotnú diskusiu otvorili hostia práve predstavením svojich volebných programov. Podľa Ivana Štefanca je najdôležitejším cieľom SDKÚ-DS tvorba pracovných miest a prijímanie opatrení na úrovni EÚ práve v súlade s týmto cieľom. Za kľúčové tiež označil vytvorenie spoločného európsko-amerického trhu, z ktorého by Únia mohla značne ekonomicky profitovať. Za dôležitú považuje tvorbu samotného rozpočtu EP, na ktorom by sa chcel ako europoslanec spolupodieľať. Jedným z jeho individuálnych cieľov je tiež zefektívnenie jeho komunikácie s občanmi v regiónoch. Ako zdôraznil, 20 rokov pôsobil v podnikateľskom prostredí, neskôr v slovenskom parlamente, aj v jeho eurovýbore, preto môže do EP priniesť svoje praktické skúsenosti.

2

     „Treba rozbiť monopol Európskej komisie v rámci legislatívnej iniciatívy.“ Jozef Viskupič (OĽaNO)

Jozef Viskupič sa pred eurovoľbami sústredí najmä na otázku, ako prepojiť EÚ a jej členské štáty. Ako príklad uviedol, že europoslanci sa môžu zúčastniť zasadnutí eurovýboru Národnej rady, čo by malo byť viac využívané. Vďaka tomu by tento výbor dostal autentické informácie o politikách prijímaných na európskej úrovni, čím by podľa neho bolo Slovensko užšie previazané s výstupmi legislatívneho procesu na úrovni EÚ. Z hľadiska programových priorít tiež Jozef Viskupič poukázal na to, že je vraj potrebné aby EP disponoval právom legislatívnej iniciatívy minimálne v určitých oblastiach. Zdôraznil aj to, že európska politika by mala byť nastavená tak, aby bolo možné generovať pracovné miesta. Jednou z priorít OĽaNO v eurovoľbách je aj sledovanie dočerpávania eurofondov. Za 10 rokov v EÚ sa totiž podľa neho regionálne rozdiely v rámci SR prehĺbili, čo poukazuje na nesprávne nastavenie systému, ktorý prechádza z EÚ na Slovensko.

3

     „Je veľmi dôležité, aby Slovensko dokázalo čerpať peniaze z eurofondov.“ Vladimír Maňka (Smer-SD)

Vladimír Maňka, ktorý pôsobí ako europoslanec 10 rokov, pôsobil ako hlavný spravodajca EÚ pre rozpočet. Poukázal vraj na niekoľko jeho nedostatkov, ako napríklad neefektívne míňanie prostriedkov inštitúcií EÚ na tlmočenie, čo sa podarilo, na základe jeho iniciatívy odstrániť. Navrhol audity v dvoch generálnych riaditeľstvách Európskej komisie, ktoré odhalili nevyužívanie kapacít EK, ktorá sa v nadväznosti na to zaviazala sa znížiť náklady na byrokraciu do roku 2016 o 5%. Prioritou strany Smer- SD pred nadchádzajúcimi eurovoľbami je podľa Vladimíra Maňku všeobecne najmä znižovanie nezamestnanosti. V zhode s Jozefom Viskupičom tiež poukázal na to, že je veľmi dôležité, aby Slovensko dokázalo čerpať peniaze z eurofondov, čo prispeje k zníženiu nezamestnanosti a rastu HDP.

4

     „Vnútorný trh tu síce máme, ale stále má veľa dier.“ Ján Oravec (SaS)

Ján Oravec zastupuje slovenských zamestnávateľov v EÚ už od roku 2004. Podľa jeho slov, zástupcovia Slovenska mohli byť za týchto 10 rokov aktívnejší nielen v Európskom parlamente, ale aj v komunikácii smerom „domov“. Podľa výskumu Eurobarometra občania SR za najväčší prínos členstva v EÚ považujú jej vnútorný trh, s ktorým súvisí možnosť cestovať, pracovať či študovať v zahraničí. Vo vnútornom trhu je vraj stále dosť dier a prekážok - momentálne je ich viac, ako tomu bolo pred 10 rokmi. Podľa neho treba dať veľký pozor na to, aby sme v tejto sfére integrácie „nehodili spiatočku.“ Okrem toho kladie Ján Oravec dôraz na zlepšovanie prostredia pre podnikanie. Podnikatelia sú podľa jeho slov Európskou úniou čoraz viac zväzovaní. Navrhuje, aby existoval post podpredsedu Európskej komisie, ktorý by mal v agende výlučne dereguláciu v tomto smere a nastavovanie pozitívnej regulácie na základe príkladov fungujúcich na úrovni členských štátov.

22

Čo sa týka samotných nadchádzajúcich eurovolieb, Ivan Štefanec si želá, aby účasť na nich bola čo najvyššia a sám ich označuje za prieskum verejnej mienky, ktorý poukáže aj na silu jednotlivých stredo-pravých strán. Poukázal tiež na to, že aj malá krajina ako Slovensko môže v Európskom parlamente presadiť dôležité veci, vďaka členstvu jednotlivých strán vo frakciách tohto parlamentu. Naopak, Jozef Viskupič vyjadril názor, že o podporu v eurovoľbách by sa mali uchádzať aj ľudia bez straníckeho princípu, ktorí o to prejavia aktívni záujem. Ako doplnil Vladimír Maňka, 80% toho, čo sa schváli v EP sa prenáša na úroveň členských štátov. Výstupy činnosti EP sú preto pre občanov dôležité a o tom ich treba informovať. Ján Oravec diskusiu uzavrel zdôraznením faktu, že Európsky parlament nie je parlamentom ako ho poznáme z národných štátov. Chýba v ňom vraj totiž základná debata, v rámci ktorej sa strany delia pozdĺž osi štát versus trh a dlhodobo bude Európskemu parlamentu dominovať debata federácia versus národné štáty.

18

Záznam z diskusie:

Pin It

Prihláste sa na odber noviniek Café Európa