Blog
Z každého podujatia vám prinášame zhnutie hlavných myšlienok, videozáznam a krátky zostrih.

24. marca sme v KC Dunaji diskutovali v rámci projektu Café Európa s poslankyňami Európskeho parlamentu Katarínou Neveďalovou a Annou Záborskou na tému úpravy ľudských práv v Európskej únii, a predovšetkým na tému sporných správ Estrela a Lunacek. Vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu sme sa okrem toho rozprávali aj o úlohách Európskeho parlamentu, o tom čo môže a čo by mal robiť.

Anna Záborská: „Nie je jasná definícia, že čo je morálne alebo nie.“

V prvom rade si podľa Anny Záborskej musíme zadefinovať pojmy súvisiace s morálkou spoločnosti, dodnes totiž máme rôzne interpretácie napríklad ľudskej dôstojnosti. Správy, ktoré v rámci EP pripravujú jednotliví poslanci, medzi ktoré patria aj spomínané Estrela a Lunacek, či Zuber (pomenované po poslancoch, ktorí ich zostavili) nie sú právne záväzné, slúžia skôr ako námety do ďalšej diskusie. Anna Záborská podotkla, že témy, ktorých sa týkajú dané správy, ako sexuálna výchova a reprodukčné zdravie v prípade správy Estrela, zasahujú do právomocí členských štátov a zachádzajú tak príliš ďaleko. V prípade správy Zuber týkajúcej sa dodržiavania rovnosti medzi mužmi a ženami bolo dôvodom, že túto správu nepodporila predovšetkým to, že materstvo v nej bolo vykreslené ako handicap žien. Efekt takýchto iniciatívnych správ je však podľa Anny Záborskej dvojaký: buď posunú politiku Európskej únie dopredu, alebo ako aj v prípade spomínaných správ, polarizujú spoločnosť. .

Katarína Neveďalová: „Sú hodnoty v Európskej únii, ktoré sú nemenné.“

Podľa Kataríny Neveďalovej správy vypracované poslancami EP slúžia predovšetkým na to, že podporia aby sa členské štáty zamysleli nad spornými témami. V prípade správy Lunacek nejde o to, aby všetky členské krajiny prijali registrované partnerstvá, ale skôr o to aby upozornila na problematiku diskriminácie sexuálnych menšín a na homofóbiu. Iniciatívne správy sa teda môžu podľa Kataríny Neveďalovej predovšetkým snažiť podporiť isté oblasti, hoci v nich Európska únia nemá právomoci. Členské krajiny si takýmto spôsobom navzájom môžu predávať skúsenosti a odporúčania. EP môže navyše môže aj v takýchto oblastiach významne ovplyvniť podobu niektorého z programov EÚ. Stalo sa tak, napríklad, v súvislosti s programom Erasmus+, ktorým EÚ podporuje oblasť vzdelávania.

V súvislosti s otázkou či by Európsky parlament mal mať legislatívnu iniciatívu, sa obidve diskutujúce poslankyne zhodli, že sa tak v dohľadnej dobe nestane. Podľa Kataríny Neveďalovej navyše už nastal výrazný posun v tom, že Európsky parlament môže ovplyvňovať text návrhov, a neplní tak už len úlohu diskusného klubu. Anna Záborská vyzdvihla aj možnosť písomnej deklarácie, ktorú môže schváliť polovica poslancov plus jeden. Zákonodarná iniciatíva Európskemu parlamentu v krátkom čase podľa nej ponúknutá nebude, ani vzhľadom na to, že by si to vyžadovalo znovu hlasovať o základných zmluvách. Toto je však krok, v ktorom postupuje Európska únia opatrne, aj v dôsledku ťažkostí spojených so schválením Lisabonskej zmluvy.

Záznam z diskusie:

Pin It

Prihláste sa na odber noviniek Café Európa