Organizačný tím

Organizátor projektu:

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike

 

zek  Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike (ZEK) je súčasťou tlačového a komunikačného servisu Európskej komisie (EK), ktorý spadá pod Generálne riaditeľstvo EK pre komunikáciu v Bruseli. V rámci svojej činnosti komunikuje s médiami, poskytuje informácie o činnosti Komisie, jej politikách a udalostiach v EÚ, sleduje politický, hospodársky a sociálny vývoj v SR a zaisťuje nepretržitú informovanosť Európskej komisie o každodennom dianí v SR a organizuje množstvo európskych informačných aktivít pre širokú aj odbornú verejnosť. 

 

 

Realizátor projektu:

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

 

sfpa Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku bola založená v auguste 1993 ako otvorené nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej politike Slovenskej republiky. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike. Prostredníctvom svojich programov šíri objektívne informácie o medzinárodných vzťahoch z pôvodných zdrojov. 

 


 

Partneri projektu:

Nadácia Hannsa Seidela

 

HSS Nadácia Hannsa Seidela / Hanns Seidel Stiftung je nemecká politická nadácia so sídlom v Mníchove (Slobodný štát Bavorsko), ktorá otvorila svoje zastúpenie v roku 1991 aj na území dnešnej Slovenskej republiky. Nadácia sa venuje politickému vzdelávaniu obyvateľstva. Jej projekty majú prispievať k upevňovaniu a prehlbovaniu demokratického vývoja na Slovensku. Svoje poslanie opisuje mottom „V službách demokracie, mieru a vývoja.“
logo

© 2015 Café Európa