Blog
Z každého podujatia vám prinášame zhnutie hlavných myšlienok, videozáznam a krátky zostrih.

20.apríla sa konala ďalšia zo série diskusií Café Európa tento krát v Banskej Bystrici v už známom centre nezávislej kultúry - Záhrade na tému aktuálnej politickej situácie v Poľsku. Pozvanie do diskusie prijali hostia: Tomáš Strážay zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) a Piotr Samerek, ktorý pôsobí na poľskom veľvyslanectve v Bratislave. Diskusiu viedol Vladimír Bilčík. 

 

Téma Poľska je aktuálna, jednak bola vytvorená nová vláda a Poľsko v blízkej budúcnosti čakajú dve významné udalosti: predsedníctvo vo V4 a summit NATO vo Varšave.

Európska politika Poľska

Samerek definoval súčasné kľúčové témy, ktoré sú prítomné v európskej politike: migráciu; myšlienku o tom, aká EÚ vlastne má byť; Európsku politiku susedstva; vzťah samotnej EÚ voči susedným krajinám a bezpečnosť. Čo sa týka Poľska, Samerek pripomenul september minulého roka, kedy sa o Poľsku hovorilo ako zradcovi, pretože odmietlo kvóty na prerozdelenie utečencov. Je toho názoru, že minulá vláda mala snahu urobiť nejaké gesto „pre EÚ“, ale súčasná vláda tak nekoná. Nová vláda, čo sa týka problematiky migrácie sa rýchlo pridala k spoločnému postoju V4. Jasne zdôraznili, že sú proti kvótam. Poľsko sa odklonilo od proeurópskej cesty a pojem proeurópsky vysvetľuje podľa vlastných predstáv. EÚ by síce mala byť tzv. zjednotiteľom suverénnych krajín, ktoré medzi sebou úzko spolupracujú, ale jednoznačne odmietajú fungovanie EÚ na federálnom princípe. V súvislosti s dianím na Ukrajine prirovnal postoj Poľska k slovenskému. Obe krajiny majú záujem na tom, aby sa situácia na východe Ukrajiny stabilizovala. Zmeny po príchode novej vlády sú viditeľné, ale existuje aj kontinuita, napr. aj súčasná, aj minulá vláda podporuje sankcie voči Rusku.

2

Zmena na poľskej politickej scéne

V októbri 2015 v Poľsku jasne zvíťazila konzervatívne orientovaná politická strana Právo a Spravodlivosť (PiS), voličská preferencia bola jednoznačná a v Poľsku teda momentálne existuje vláda jednej strany. Práve vnútropolitická situácia v Poľsku vyvolala viaceré otázky vo svete. Liberálna alternatíva bola vymenená za konzervatívno-národnú.

3

Možno s výnimkou migrácie, tak tých zmien postojov Poľska k európskej agende, nehovoriac už o transatlantickej agende si myslím, že nie je až toľko. Tam naozaj môžeme hovoriť o kontinuite.“ (T. Strážay) 

Otázniky vo svete vyvolali zmeny, ktoré sa začali implementovať ihneď po voľbách. Ako napríklad reforma inštitúcií liberálnej demokracie: ústavného súdu, zmeny v mediálnom zákone, atď. Tieto zmeny pôsobili ako „šoková terapia“ pre Brusel, alebo Washington, ale menej na Slovensku. Región V4 je na takéto zmeny viac zvyknutý, konštatuje Strážay.

IMG 9946

Nadchádzajúce predsedníctvo Poľska vo V4

Poľsko bude v tomto roku predsedať V4, predsednícku funkciu prevezme po Českej republike. Objavuje sa otázka, či nová vláda bude pokračovať v „šľapajach“ prechádzajúcej vlády. V tomto ohľade Strážay vidí skôr kontinuitu. 25 rokov existencie V4 dokázalo, že je prínosom pre samotné krajiny.

8

Súčasný svet je natoľko dynamický, že je zložité nájsť partnerov na dlhodobé partnerstvá. Práve v súvislosti s V4 sa takéto dlhodobé partnerstvo podarilo uskutočniť.“ (T. Strážay)

Je teda predpokladom, že aj poľské predsedníctvo V4 bude posilnením vnútornej súdržnosti V4. Súhlasí s ním aj Samerek, ktorý uviedol, že samotný minister zahraničných vecí Poľska Witold Jan Waszczykowski povedal jasne, že „V4 je pre Poliakov prioritou.

Poľsko-nemecké vzťahy

Jedným z rozdielov medzi novou a predchádzajúcou vládou je forma komunikácie. Súčasná vláda viac zdôrazňuje a jasnejšie artikuluje svoje požiadavky. Medzi ministrami zahraničných vecí Poľska a Nemecka neexistuje „otvorená vojna“. Komplikovanými témami sú však migrácia a Nord Stream 2, v ktorých Poliaci ukazujú na solidárnosť. Minulosť vzťahov Nemecka a Poľska počas vlády J. Kaczyńskeho (PiS) boli napätejšie. Momentálne však vláda nepodniká kroky, ktoré by sa vyznačovali nejakým antinemeckým akcentom.

IMG 9941

Nemecko je pre viaceré krajiny tým partnerom, na ktorého sa všetci obraciame.“ (P. Samerek)

„Erózia“ demokracie

Aj napriek viacerým krokom zo strany vládnucej PiS je stále o Poľsku možné hovoriť ako o krajine liberálnej demokracie. V médiách je možné pozorovať častokrát paušálne porovnávanie Poľska a Maďarska. Podľa . Strážaya to však korektné, pretože tieto dve krajiny sú vo viacerých aspektoch odlišné. Na poľskom prípade je zaujímavá funkcia J. Kaczyńského, ktorý nemá žiadnu ústavnú funkciu a aj napriek tomu je silným hráčom na poľskej politickej scéne. V tomto prípade je možné zvažovať, do akej miery je toto v súlade s demokratickým poriadkom.

IMG 9969

Samotný výsledok parlamentných volieb v Poľsku bol vlastne mixom viacerých faktorov, či to už bola nespokojnosť ľudí s ekonomickou situáciou v krajine, alebo to boli len emócie, ktoré prevážili. V závere sa vyslovili očakávania od programu Poľska ako predsedajúcej krajiny V4, či už z hľadiska toho, aký bude mať dopad na vnútorné fungovanie krajiny, alebo aj v iných oblastiach ako energetika, bezpečnosť atď., a tiež či sa Poľsku podarí do určitej miery prispieť k zvýšeniu úrovne života, aby sa zabránilo trz. brain drain fenoménu, ktorý je prítomný.

7

Pin It

Prihláste sa na odber noviniek Café Európa